Welkom

De wijk

De vereniging

Elzentnieuws

Agenda

Notulen

Info

Links

Contact

 

De Vereniging

Wijkvereniging Den Elzent is voor het eerst opgericht in 1945 met als doel "de onderlinge band van saamhorigheid tussen de Elzent-bewoners nauwer aan te halen, en bij voorkomende gelegenheden de belangen van Den Elzent te behartigen". Deze vereniging heeft slechts enige jaren bestaan.

De huidige vereniging "Den Elzent" is in 1988 opgericht. Toenmalige aanleiding was het groeiend bezwaar tegen het toenemend aantal kantoorpanden in Den Elzent. In de notariële akte van oprichting is als doel vermeld "het beschermen van het karakter van de wijk Den Elzent, het waar mogelijk verbeteren van het woon- en leefmilieu in Den Elzent en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

"Dit houdt ondermeer in dat:

  • wij gezamenlijk er voor waken dat de buurt een woonbuurt blijft en niet onder druk van de binnenstad verder verzakelijkt
  • wij de verkeerssituatie in de wijk in de gaten houden
  • wij samen pogen de veiligheid in de buurt te bevorderen
  • ook de zorg voor onze buurt-/straatgenoot ons ter harte gaat, vooral waar het ouderen en alleenstaanden onder ons betreft"

De vereniging stuurt enkele malen per jaar het mededelingenblad Elzent-Nieuws aan alle bewoners van de wijk (dus ook niet-leden). Meestal is dit tevens de aankondiging van de volgende Algemene Ledenvergadering, soms een tussentijdse update om de wijk te informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot een bepaald onderwerp.

Ten slotte is er tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Deze wordt traditioneel gecombineerd met een borrel.


© Waucomont 2010