Welkom

De wijk

De vereniging

Elzentnieuws

Agenda

Notulen

Info

Links

Contact

 

Elzentnieuws

VERKEERSSITUATIE ELZENTLAAN-DR.SCHAEPMANLAAN

Mede als gevolg van enkele klachten zijn er door de Gemeente verkeerstechnische metingen verricht. Het betrof hier diverse metingen aangaande intensiteit/aantal voertuigen, alsmede de gereden snelheden. In beide gevallen is komen vast te staan dat de uitkomst van de gemeten waarden, niet verontrustend is. Niet alleen het aantal voertuigen ligt ver onder het gemiddelde maar ook de gemeten snelheden waren gemiddeld genomen, lager dan in vergelijkbare situaties. Beide uitkomsten liggen ten grondslag aan het besluit van de gemeente om geen veranderingen uit te voeren. Inmiddels werd wel toegezegd een "snelheidsmeter", overeenkomstig de uitvoering op de Edenstraat, te plaatsen en zorg te dragen voor een betere 30Km aanduiding.

Er komen twee uitgewerkte plannen voor het verkeer vanuit de Schaepmanlaan naar de Elzentlaan. Bekeken zal worden welk plan binnen het geringe budget gerealiseerd kan worden, mede gelet op de effectiviteit van de uitvoering en verbetering van een vermeende onveilige situatie.

Het éénrichtingsverkeer maken van enkele wegen, lijkt een verbetering en is een eenvoudige aanpassing om het verkeer uit onze wijk te weren. De kosten hiervan (minimaal) liggen aanzienlijk lager dan bij een wegaanpassing.

HERINRICHTING ALBERDINGK THIJMLAAN

Op 21 Mei jl. werd het bestuur door de Gemeente Eindhoven uitgenodigd voor een gesprek betreffende de herinrichting van de Alb. Thymlaan. Mede als gevolg van de vervanging van de riolering wil men over gaan tot verkeersremmende maatregelen en de aanleg van twee fietspaden.

voorstel gemeente

gescheiden fietspad conform Schaepmanlaan

Wij hebben als volgt gereageerd: De vergadering "Elzent wijkvereniging" kan zich unaniem vinden in een oplossing overeenkomstig het voorstel: Verkeersremmende maatregelen, duidelijk 30 km, ook op wegdek. En plateau's op iedere kruising. Fietsstroken, met stippellijn en rood asfalt, kleur en uitvoering conform Schaepmanlaan en de juridisch verplichte fietssymbolen. Parkeren zoals in bestaande situatie, alleen woonzijde, aan de parkzijde GEEN parkeervakken.

Indien het budget dit toelaat, blijft een wens van de vergadering aanleg van een gescheiden fietspad aan de woonzijde, overeenkomstig de uitvoering Schaepmanlaan (zie voorbeeld bestaande situatie Schaepmanlaan).

EVENEMENTEN STADSWANDELPARK

Bijgaand "Brandbrief" van onze voorzitter aan de gemeente:

Geachte geadresseerden,

Het evenement Eindhoven Culinair is in volle gang. In de eerste plaats wil ik mijn complimenten maken voor de nieuwe opzet; aanzienlijk bescheidener en minder luidruchtig. Het bezoekende publiek is nog wel van mening dat ze hun auto op alle manieren kunnen parkeren, maar er komen gelukkig veel mensen met de fiets, die ook de grasmat bij het stallen redelijk ontwijken.

Helaas is het evenement opnieuw het park verder ingedoken en wordt met grote vrachtauto's door het park gereden om te bevoorraden. In de avonduren blijken de geplaatste toiletvoorzieningen kennelijk nogal eens te ver.

Mijn droefenis en ergernis over het geheel blijft ongewijzigd. Voor de duidelijkheid wil ik nog eens stellen dat het evenement zijn beloop moet hebben, onze zorg betreft de aantasting van het Stadswandelpark naast enige andere kwesties. Er is een afspraak dat wij tevoren bij grote evenementen, met name het Eindhoven Culinair en de september sponsor activiteit actief als bewonersverenigingen (Looijakkers en den Elzent) betrokken zullen worden bij planning en afspraken.

Op vriendelijke en tot slot minder vriendelijke wijze heb ik de betrokken ambtenaar gevraagd om overleg, tot slot zelfs de wethouder (toen nog mevrouw Fiers) bericht. Ik hoorde taal nog teken. De gemeente en het stadsbestuur laat zich voorstaan op goed overleg met zijn/haar bewoners. We hadden overleg het vorige jaar hoopten dat dat zo zou blijven. Nee dus. De betrokken gemeente ambtenaar weet dat de grote partijen in het Stadswandelpark (Eindhoven Culinair, Sponsor activiteit) al jaren op de agenda staan en even zoveel jaren ergernis en frictie opleverde.

Het ware een goede zaak als wij met de wethouder en eventueel de betrokken ambtenaar zodanige afspraken maken dat het probleem uit de wereld wordt geholpen. Een uitnodiging van wethouder Helms zie ik graag tegemoet.

Inmiddels heeft er op 26 juli jl. een gesprek met de wethouders Mevr. Schreurs en Dhr. Helms plaatsgevonden waarbij ons werd toegezegd dat dit onderwerp onder de aandacht stond. Verbetering van communicatie werd eveneens toegezegd.. Kortom Wordt vervolgd.

VOORLICHTINGSAVOND 'EERSTE HULP BIJ ENERGIE BESPAREN'

Onderstaand bericht plaatsen wij op het verzoek van Joost Helms, wethouder Duurzaamheid en milieu:

Bent u op zoek naar advies over woningverbeteringen die uw huis energiezuiniger maken? Kom dan op 26, 28 oktober of 3 november naar de gratis voorlichtingsavonden 'Eerste Hulp Bij Energie Besparen' De bijeenkomsten worden gehouden in het International Center for Sustainable Excellence (ICSE). Dit is gevestigd in de Lichttoren.

Voorlichting & informatiemarkt
Per avond worden er twee voorlichtingsrondes gehouden. De eerste ronde is van 19.30u - 20.15u, de tweede is van 20.30u - 21.15u. U kunt dus kiezen op welk tijdstip u deel wilt nemen. Per ronde komen de volgende onderwerpen aan bod:

1.Maatwerkadviezen ( EPA)
Een persoonlijk Maatwerkadvies Energiebesparing zet voor u op een rij welke maatregelen u als woningeigenaar het beste kunt nemen om energie te besparen. Én wat de kosten zijn en wat de maatregel u aan kostenbesparing oplevert.

2.Energiebesparende maatregelen
Denk hierbij aan het installeren/plaatsen/aanbrengen van: warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, windturbine en vloer-, dak-, gevelisolatie.

3.Subsidies en leningen
Welke subsidies zijn er? En welke leningen zijn geschikt? Laat u informeren over de mogelijkheden en de voorwaarden. De gemeente Eindhoven heeft interessante regelingen.

4.Energieloket
Het Energieloket is een zelfstandig loket dat mensen van begin tot eind kan begeleiden bij het treffen van maatregelen. Van het regelen van een maatwerkadvies en het opvragen van offertes tot het aanvragen van subsidies en het verlagen van de voorschotnota van uw energieleverancier, zij kunnen u hier bij helpen.

Informatiemarkt
Gedurende de avond is er van 19.00u- 22.00u een informatiemarkt die voor of na de presentaties te bezoeken is. Hier staan de adviseurs van de gemeente, de energieadviseurs, inwoners van Eindhoven die al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en diverse leveranciers van allerlei maatregelen voor u klaar. Zij staan u graag te woord en beantwoorden geheel vrijblijvend al uw vragen.

Aanmelden is verplicht
Gezien de enorme belangstelling voor de voorlichtingsbijeenkomsten van vorig jaar, is aanmelden verplicht (voor zowel de voorlichting als de informatiemarkt). Per avond is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.eindhoven.nl/energiebesparen

Routebeschrijving ICSE
Het ICSE bevindt zich op de 1e etage van de Philips Lichttoren. De ingang is gelegen aan de zijde van de Mathildelaan in de hoek met het Art-Hotel. Heeft u nog vragen? Mail ze dan naar energie@eindhoven.nl

© Waucomont 2010