Welkom

De wijk

De vereniging

Elzentnieuws

Agenda

Notulen

Info

Links

Contact

 

Info

Regelmatig wordt er gepubliceerd over zaken die spelen in of nabij de wijk. Bijvoorbeeld in Groot Eindhoven, het Eindhovens Dagblad of door de gemeente. Opvallende zaken worden ook hier geplaatst, ter informatie.

Bomenkap langs de Dommel

De Dommel wordt momenteel opgeknapt door het waterschap (medio 2012 klaar). De bodem wordt schoongemaakt en er komen een aantal nieuwe meanders. Ook worden er bomen gekapt. Binnenkort wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst van Waterschap de Dommel. Bij deze alvast enige informatie over de begin September gemerkte (te kappen) bomen langs de Dommel.

Studentenhuisvesting Bomanshof

Het college van B&W is voornemens om een vergunning te verstrekken om het kantoorpand Bomansplaats 1 t/m 10 geschikt te maken voor studentenhuisvesting. Middels deze wijkinfo wijst de afdeling bouwen en milieu op de mogelijkheid om het besluit in te zien en eventueel bezwaar aan te tekenen.

Slechte informatieverstrekking gemeente

In het Eindhovens dagblad wordt gemeld dat de gemeente bij bouwprojecten buurtverenigingen slecht informeert. Notities vanuit buurten worden welwillend in ontvangst genomen, maar blijken geen invloed te hebben op het gemeentelijke beleid.

© Waucomont 2010